Nieuwe meubelen

Restauratie

Interieurwerk

Schades

Loogwerk

Winkel

Historie

Contact

Home


Restauratie

Bij restauratiewerkzaamheden wordt in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald of we een volledige of een meer functioneel gerichte restauratie uitvoeren.
Bij een volledige restauratie zal het meubel zowel gebruikstechnisch als decoratief geheel hersteld worden. Bij een meer functionele restauratie wordt er vooral voor gezorgd dat het meubel in de praktijk weer aan zijn doel beantwoordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moeilijk schuivende laden, slecht draaiende deuren en niet meer werkende sloten.
Door de restauratie zoveel mogelijk uit te voeren met oude, authentieke materialen wordt het meubel weer in de originele staat teruggebracht.