Nieuwe meubelen

Restauratie

Interieurwerk

Schades

Loogwerk

Winkel

Historie

Contact

Home


Schades

Schades die zijn ontstaan bij brand, verhuizing of inbraak kunt u door ons laten herstellen.

Afhankelijk van de aard van de schade wordt het meubel weer zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht.
Dit gebeurt vaak in nauwe samenwerking met de verzekeringsmaatschappij.